Kjøpsvilkår for kurs Trude Osnes

Trude Osnes garanterer ikke resultater av teknikkene og øvelsene som det undervises i gjennom kurset. Oppnådde resultater vil være avhengig av den enkeltes egen innsats, teknikk og fysiske forutsetninger. 
Trude Osnes er ikke medisinsk utdannet, derfor er det viktig at dersom du har medisinske utfordringer eller handicap, så er det den enkelte selv som må vurdere egen helsetilstand og om øvelsene kan utføres eller ikke. Det er du som kjenner din kropp best 😊

Kjøp av kurs er omfattet av angrerettloven, som gir deg 14 dager angrerett fra kursstart. 

Kurs innhold vil være tilgjengelig for kjøper i 1 år fra datoen kurset kjøpes.

Kjøper har ikke anledning til å dele videre innhold fra kurset, eller selge dette til en tredjepart. Dette er reguleres av lov om opphavsrett til åndsverk.