Kjøpsvilkår for Trude Osnes enk.


Salget gjøres av Trude Osnes enk. til deg som privatperson eller firma.
 
Trude Osnes garanterer ikke resultater av teknikkene og øvelsene som det undervises i. Oppnådde resultater vil være avhengig av den enkeltes egen innsats, teknikk og fysiske forutsetninger. På samme måte som annen trening.
Trude Osnes er ikke medisinsk utdannet. Derfor er det viktig at dersom du har medisinske utfordringer eller handicap, så er det den enkelte selv som må vurdere egen helsetilstand og om øvelsene kan utføres eller ikke. Det er du som kjenner din kropp best 😊

Ved kjøp av kurs fra Trude Osnes, så gis det 14 dager angrerett fra kjøpsdato. Ta kontakt med Trude Osnes på e-post: [email protected] dersom du ønsker å benytte angreretten, og merk e-post med Angrerett.

Betaling utføres ved hjelp av VISA eller Mastercard gjennom vår betalingsleverandør Stripe eller Klarna. Alle Transaksjoner sendes kryptert.

Kurs innhold vil være tilgjengelig for kjøper, så lenge det er oppgitt på salgssiden.

For Klubb-Foga, så er man medlem så lenge man har betalt. Betaler du 1 år, så har du tilgang 1år fra datoen kurset kjøpes, og betaler du pr måned, så har du tilgang ut den måneden du har betalt. Utmelding av Klubb-Foga må gjøres senest 7 dager før månedsskifte, for å få avsluttet medlemsskap i inneværende måned.

Utsetteleser og avlysing: Trude Osnes forbehodler seg retten til å avlyse eller utsette planlagte aktiviteter i program eller Klubb-Foga

Force Majeure
Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. Ved sykdom eller force majeure, vil programmet løpe som planlagt, men det vil være mulig at det blir satt inn vikar for Trude Osnes hvis det blir nødvendig. Det vil ikke bli prisreduksjon ved vikar.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

I Klubb-Foga er det egne klubb regler som kjøper må forholde seg til. Brudd på disse kan føre til ekskludering fra klubben.

Kjøper har ikke anledning til å dele videre innhold fra kurs, eller Klubb-Foga, evt. selge dette til en tredjepart. Dette reguleres av lov om opphavsrett til åndsverk.

For øvrig, så løser vi det meste med god dialog. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Kontakt:

Trude Osnes

 [email protected]

Trude Osnes enk. 
Kårstadvegen 12A
6103 VOLDA
Org. nr 927 709 538